Grundejerforeningen Rajen
 
Forside

 

Velkommen til Grundejerforeningen Rajens hjemmeside.

 

Rajen sommerhusområde er beliggende tæt ved Hirtshals by, og bærer da også præg af at rumme en del ældre sommerhuse, typisk opført som mindre, kolonihavelignende sommerhuse på små grunde. Størsteparten af området er idag kendetegnet ved udstykninger fra 70´erne, hvor op imod halvdelen af grundarealet blev udlagt som fælles friareal. I den nordlige del af området er der i de senere år blevet opført relativt store sommerhuse på tilsvarende relativt store grunde.

Velkomstfolder til udprintning  Link 

Referat fra generslforsamlingen 2016 samt regnskab og budget kan nu ses på side 3.

Opsyn med sommerhuse: se liste