Velkommen til Grundejerforeningen Rajens hjemmeside.

 

Rajen sommerhusområde er beliggende tæt ved Hirtshals by, og bærer da også præg af at rumme en del ældre sommerhuse, typisk opført som mindre, kolonihavelignende sommerhuse på små grunde. Størsteparten af området er idag kendetegnet ved udstykninger fra 70´erne, hvor op imod halvdelen af grundarealet blev udlagt som fælles friareal. I den nordlige del af området er der i de senere år blevet opført relativt store sommerhuse på tilsvarende relativt store grunde.

Revideret liste med medlemmer der deltager i opsynet med sommerhusene 2020     Bekæmpelse af hybenbuske

Kære medlemmer af Grundejerforening Rajen


Hermed fremsendes referat af generalforsamling i Rajen GF 2021 samt foreningsregnskab for perioderne 2019-2020 og 2020-2021.


Opsynsliste vedhæftet bemærk venligst at vi mangler vagter i 2 perioder (uge 48-49) og (uge 1-2).
MVH Bestyrelsen
Leif Jensen, Ejner Jensen, Martin Eggert Jørgensen, Bo Klindt Poulsen og Karen Lyng