Velkommen til Grundejerforeningen Rajens hjemmeside.

 

Rajen sommerhusområde er beliggende tæt ved Hirtshals by, og bærer da også præg af at rumme en del ældre sommerhuse, typisk opført som mindre, kolonihavelignende sommerhuse på små grunde. Størsteparten af området er idag kendetegnet ved udstykninger fra 70´erne, hvor op imod halvdelen af grundarealet blev udlagt som fælles friareal. I den nordlige del af området er der i de senere år blevet opført relativt store sommerhuse på tilsvarende relativt store grunde.

Revideret liste med medlemmer der deltager i opsynet med sommerhusene 2020     Bekæmpelse af hybenbuske

Kære grundejere i Rajen

 

 Hermed fremsendes dagsorden til årets generalforsamling, der holdes søndag den 26.september.
 Urevideret regnskab samt budgetter for 2019-20 og 2020-21 er ligeledes vedhæftet.

 

Der vil efter generalforsamlingen være mulighed for at deltage i jubilæumsfrokost.

Tilmelding til jubilæumsfrokost senest den 20. september til Karen Lyng på mail eller SMS til 22126532.


Rajen-Regnskab 2019-20 med revisionspåtegning.pdf
Rajen Regnskab 2020-21.pdf
Generalforsamling 26. september 2021.docx