Området er omfattet af:

Lokalplan nr. 610.3 sommerhusområde v/Kløren og Lokalplan nr. 610.4 sommerhusområde v/Rajen.

For 610.4 gælder, af Naturklagenævnet i 2012 har kendt hele paragraf 10 om grundejerforening ugyldig. Det skyldes, at en lokalplan ikke kan fastsætte bestemmelser om pligt til medlemsskab af en grundejerforening, hvor stort set hele området er udstykker og bebygget inden lokalplanens ikrafttræden. Naturklagenævnet har ligeledes ophævet de deklarationer, der blev tinglyst på den østlige udstykning (Tangen, Vigen og Pynten) i 1973.