Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, herunder opsyn med sommerhusene, vedligeholdelse af veje og stier, renovation m.m.samt i øvrigt at behandle spørgsmål af betydning for medlemmerne.

For at tilvejebringe de økonomiske midler hertil opkræves der årligt et vejbidrag og et medlemskontingent. Vejbidrag og kontingent fastslægges af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes sidst i september.

Foreningen holder Sct. Hans aften d. 23 juni på friarealet ved Tangen. Her er der muligheder for at få en hyggelig snak med øvrige grundejere over en ristet pølse, øl, sodavand og snobrød. Der er opstillet et telt hvis det skulle blive nødvendigt at søge ly/læ.

Medlemmer af grundejerforeningen kan leje foreningens telt ved selskabelige lejligheder. Der kan ydes hjælp til opstillingen. Teltet er ca. 4m x 6m og koster 500,00 kr.
Henvendelse til bestyrelsen.
Vedtægter for Grundejerforeningen Rajen  2012


Godkendelse af vedtægter